Projectleider

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte en rendabele uitvoering van projecten volgens opgegeven specificaties en planning.
 • Je houdt de benodigde vakkennis bij en bewaakt de actualiteit van de opleidingen van monteurs.
 • Je controleert de uitgevoerde werkzaamheden van eigen monteurs, ingeleende monteurs en onderaannemers.
 • Je verzorgt multidisciplinaire planningen bij organisatieonderdeel overschrijdende projecten.
 • Je bewaakt de inzet van uren en het materiaalverbruik.
 • Je signaleert en meldt afwijkingen tijdens de uitvoering van een project.
 • Je bedenkt oplossingen en werkt deze uit en stuurt bij ingeval van afwijkingen in het project.
 • Je volgt en stuurt projecten op voortgang, kwaliteit en rendement.
 • Je levert projecten op.
 • Je verzorgt nacalculatie en evaluatie van projecten.
 • Je verzorgt de planning van benodigde inzet van personeel.
 • Je coördineert de aanvoer van materialen en voert controle uit op de leveranciers.
 • Je zorgt voor de juiste afstemming op het gebied van werkvoorbereiding.
 • Je bezoekt de projecten, voert werkinspecties uit.
 • Je zorgt voor een goede start van de werkzaamheden op een project, organiseert een kick-off bij aanvang van een project.
 • Je hebt de dagelijkse leiding op een project en zorgt voor een goede werkorganisatie op de bouwplaats.
 • Je streeft naar een planning met een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en middelen.
 • Je controleert de werkplanning en bewaakt de voortgang op een project. 
 • Je neemt deel aan toolboxmeetings of verzorgt zelf de organisatie van toolboxmeetings.
 • Je voert functionerings- en/of beoordelingsgesprekken of levert informatie hierover aan.
 • Je adviseert over aanname, ontslag, overplaatsing en bevordering van werknemers op de afdeling
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor opdrachtgevers, monteurs, onderaannemers, inleenkrachten en andere belanghebbenden tijdens het project.
 • Je verzorgt de communicatie met de opdrachtgever, maakt voortgangsrapportages en woont bouwvergaderingen bij. Onderhoudt de contacten met de opdrachtgever.
 • Je beheert relaties met opdrachtgevers en acquireert opdrachten.
 • Je stelt offertes op en brengt deze uit en volgt deze offertes. 
 • Je controleert ingevulde werkbriefjes en weekstaten.
 • Je draagt zorg voor de financiële en administratieve afhandeling van een project.
 • Je houdt toezicht op correct gebruik van gereedschappen en materiaal.  
 • Je meldt projecten bij de Arbeidsinspectie en treedt tijdens de uitvoering op als eerste aanspreekpunt hiervoor.
 • Je spreekt medewerkers aan op hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot VGM.
 • Je ziet erop toe dat aannemers de richtlijnen met betrekking tot veilig en gezond werken nakomen. 
 • Je draagt zorg voor veiligheid op de bouw, toezicht houden op het gebruik van PBM’s en naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften (VCA).
 • Je verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals vermeld in het Handboek Bedrijfsvoering van de Werkgever. 

Wat heb je gedaan?

 • Je hebt kennis van netwerken en systemen op HBO-niveau, aangevuld met vakgerichte cursussen (4 jaar).
 • Je hebt kennis van planning en besturing van projecten in de branche en van geautomatiseerde informatiesystemen.
 • Je hebt kennis van het uitbestedingsbeleid, het productportfolio, de klanten en de realisatieprocessen en -procedures van VW Telecom.
 • Je hebt sociale vaardigheid voor het sturen op een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen en het sturen op de tijdige oplevering van opdrachten en voor het oplossen van knelpunten en verstoringen met de uitvoeringspartner en opdrachtgevers.
 • Je hebt uitdrukkingsvaardigheid voor het formuleren van uitvoeringsplannen, voortgangsinformatie en opleverrapportages.
 • Je hebt minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring.

Waar kom je te werken?

Onze opdrachtgever is een van de grootste aannemers binnen de Telecom en werkt voor toonaangevende klanten zoals Eurofiber, Reggefiber, Tele2, KPN, etc. Ze ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden telecominfrastructuur die veelvoudige en complexe communicatiestromen mogelijk maakt. Samen met haar klanten werken ze aan het beste resultaat, voor nu en in de toekomst. Veiligheid en kwaliteit staan daarbij altijd voorop.

Stel een vacature alert in

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe vacatures bij onze opdrachtgevers ? Maak dan een vacature alert aan! Je ontvangt een email als er interessante vacatures zijn.